Reklama
Sobota, 04 lutego 2023
Warszawa03:21Nowy Jork21:21Tokio11:21Londyn02:21
Reklama

Notowania kontraktów terminowych na GPW

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
23/02/03 17:15 WIG20 1 906.1300 0.12% 1 004 880 1 903.7900
23/02/03 17:15 FW20H2320 1 927.0000 -0.26% 60 000 1 932.0000
23/02/03 17:15 FW20M2320 1 951.0000 -0.46% 402 1 960.0000
23/02/03 17:15 FW20U2320 1 950.0000 -0.20% 27 1 954.0000
23/02/03 17:15 FW20Z2320 1 967.0000 -0.25% 26 1 972.0000
23/02/03 17:15 mWIG40 4 434.3600 0.30% 120 590 4 421.3000
23/02/03 17:15 FW40H23 4 475.0000 -0.29% 505 4 488.0000
23/02/03 17:15 FW40M23 4 515.0000 0.04% 14 4 513.0000
23/02/03 17:15 FW40U23 4 531.0000 0.31% 18 4 517.0000
23/02/03 17:15 11BIT (11B) 593.0000 2.07% 1 124 581.0000
23/02/03 17:15 F11BH23 593.4000 1.39% 9 585.2800
23/02/03 17:15 F11BM23 605.0000 4.11% 1 581.1000
23/02/03 17:15 F11BU23 606.0000 2.74% 4 589.8100
23/02/03 17:15 ALIOR (ALR) 40.2000 0.98% 5 749 39.8100
23/02/03 17:15 FALRH23 40.2500 0.75% 3 39.9500
23/02/03 17:15 FALRM23 40.8000 2.90% - 39.6500
23/02/03 17:15 FALRU23 40.5840 8.07% - 37.5520
23/02/03 17:15 ALLEGRO (ALE) 31.5050 1.40% 168 543 31.0700
23/02/03 17:15 FALEH23 31.7110 0.35% 23 31.6000
- - FALEM23 - - - 31.3130
23/02/03 17:15 FALEU23 33.1700 1.75% - 32.6000
23/02/03 17:15 ASSECOPOL (ACP) 79.0000 1.09% 4 426 78.1500
- - FACPH23 - - - 77.8900
- - FACPM23 - - - 71.9500
- - FACPU23 - - - 72.5000
23/02/03 17:15 BIOMEDLUB (BML) 6.0700 -0.23% 2 236 6.0840
- - FBMLH23 - - - 6.5200
- - FBMLM23 - - - 7.5000
- - FBMLU23 - - - 5.6400
23/02/03 17:15 BOGDANKA (LWB) 52.1000 -0.67% 13 091 52.4500
23/02/03 17:15 FLWBH23 52.4900 -0.53% 5 52.7700
- - FLWBM23 - - - 53.1500
- - FLWBU23 - - - 52.3900
23/02/03 17:15 CCC (CCC) 41.0900 -2.17% 5 850 42.0000
23/02/03 17:15 FCCCH23 41.8180 -1.47% 7 42.4400
23/02/03 17:15 FCCCM23 42.3490 0.83% - 42.0000
- - FCCCU23 - - - 47.3000
- - CDPROJEKT_old (CDR_old) - - - -
23/02/03 17:15 FCDRH23 146.8500 0.34% 75 146.3500
23/02/03 17:15 FCDRM23 148.2200 -1.37% - 150.2800
23/02/03 17:15 FCDRU23 152.0000 0.66% - 151.0000
23/02/03 17:15 CIECH (CIE) 48.4000 2.46% 1 108 47.2400
23/02/03 17:15 FCIEH23 48.1000 1.26% - 47.5000
23/02/03 17:15 FCIEM23 48.2000 16.14% - 41.5000
- - FCIEU23 - - - 47.6000
23/02/03 17:15 CIGAMES (CIG) 2.7950 0.72% 642 2.7750
23/02/03 17:15 FCIGH23 2.7706 -1.05% - 2.8000
- - FCIGM23 - - - 2.0900
- - FCIGU23 - - - 2.5000
23/02/03 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 18.6000 -1.06% 3 596 18.8000
23/02/03 17:15 FCPSH23 18.9000 0.21% - 18.8600
- - FCPSM23 - - - 17.4000
- - FCPSU23 - - - 20.0000
23/02/03 17:15 DINOPL (DNP) 385.9000 1.55% 75 355 380.0000
23/02/03 17:15 FDNPH23 386.6500 1.20% 73 382.0500
- - FDNPM23 - - - 389.0100
- - FDNPU23 - - - 389.0000
23/02/03 17:15 ENEA (ENA) 6.3900 -1.39% 3 095 6.4800
23/02/03 17:15 FENAH23 6.3900 -2.52% - 6.5550
- - FENAM23 - - - 6.1710
- - FENAU23 - - - 5.9911
23/02/03 17:15 GPW (GPW) 38.5000 2.45% 7 960 37.5800
23/02/03 17:15 FGPWH23 38.5100 1.93% 1 37.7800
23/02/03 17:15 FGPWM23 39.0630 10.04% - 35.5000
- - FGPWU23 - - - 34.8000
23/02/03 17:15 GRUPAAZOTY (ATT) 43.4200 -0.09% 2 187 43.4600
23/02/03 17:15 FATTH23 43.0870 -0.12% 1 43.1370
- - FATTM23 - - - 40.1000
- - FATTU23 - - - 38.1915
23/02/03 17:15 INGBSK (ING) 172.8000 0.70% 5 651 171.6000
- - FINGH23 - - - 172.6700
- - FINGM23 - - - 174.0000
- - FINGU23 - - - 154.0500
23/02/03 17:15 JSW (JSW) 57.6200 -4.76% 69 373 60.5000
23/02/03 17:15 FJSWH23 58.5500 -4.64% 80 61.4000
23/02/03 17:15 FJSWM23 59.5300 -3.36% 1 61.6000
23/02/03 17:15 FJSWU23 58.1000 -5.53% - 61.5000
23/02/03 17:15 KETY (KTY) 508.0000 0.79% 7 191 504.0000
- - FKTYH23 - - - 511.0000
- - FKTYM23 - - - 516.8700
23/02/03 17:15 FKTYU23 475.5700 -11.46% 1 537.1400
23/02/03 17:15 KGHM (KGH) 137.7500 -2.62% 122 722 141.4500
23/02/03 17:15 FKGHH23 138.5700 -3.34% 161 143.3600
23/02/03 17:15 FKGHM23 137.5500 -3.13% 4 142.0000
23/02/03 17:15 FKGHU23 135.1900 -3.61% - 140.2500
23/02/03 17:15 KRUK (KRU) 353.6000 0.45% 10 758 352.0000
- - FKRUH23 - - - 353.0000
- - FKRUM23 - - - 330.2500
- - FKRUU23 - - - 284.5500
23/02/03 17:15 LIVECHAT (LVC) 128.0000 2.40% 8 959 125.0000
23/02/03 17:15 FLVCH23 128.7500 2.64% - 125.4400
- - FLVCM23 - - - 128.0000
- - FLVCU23 - - - 116.0000
23/02/03 17:15 LPP (LPP) 10 350.0000 0.68% 27 940 10 280.0000
23/02/03 17:15 FLPPH23 10 450.0000 1.13% 62 10 333.0000
- - FLPPM23 - - - 10 125.7000
- - FLPPU23 - - - 10 018.1000
23/02/03 17:15 MABION (MAB) 22.9000 -0.48% 1 343 23.0100
23/02/03 17:15 FMABH23 22.7300 -2.19% - 23.2400
- - FMABM23 - - - 22.1030
- - FMABU23 - - - 21.6700
23/02/03 17:15 MBANK (MBK) 320.0000 0.38% 10 250 318.8000
23/02/03 17:15 FMBKH23 323.5500 0.81% 15 320.9500
- - FMBKM23 - - - 321.3400
- - FMBKU23 - - - 272.0000
23/02/03 17:15 MILLENNIUM (MIL) 5.0800 0.59% 2 410 5.0500
23/02/03 17:15 FMILH23 5.0620 -0.30% - 5.0770
- - FMILM23 - - - 4.9506
- - FMILU23 - - - 5.3720
23/02/03 17:15 MERCATOR (MRC) 42.0200 -0.31% 428 42.1500
23/02/03 17:15 FMRCH23 43.1600 0.86% 2 42.7900
- - FMRCM23 - - - 49.9890
- - FMRCU23 - - - 48.0658
23/02/03 17:15 ORANGEPL (OPL) 6.9120 -0.86% 5 775 6.9720
23/02/03 17:15 FOPLH23 7.0200 -0.43% - 7.0500
- - FOPLM23 - - - 7.1500
- - FOPLU23 - - - 7.0300
23/02/03 17:15 PEKAO (PEO) 93.4000 1.15% 121 629 92.3400
23/02/03 17:15 FPEOH23 94.0900 1.92% 22 92.3200
23/02/03 17:15 FPEOM23 95.5200 - - 95.5200
- - FPEOU23 - - - 89.2500
23/02/03 17:15 PEPCO (PCO) 43.3600 0.84% 68 145 43.0000
23/02/03 17:15 FPCOH23 43.2000 - 1 43.2000
- - FPCOM23 - - - 34.8800
- - FPCOU23 - - - 40.6000
23/02/03 17:15 PKNORLEN (PKN) 63.0400 -0.82% 85 252 63.5600
23/02/03 17:15 FPKNH23 63.9700 -0.61% 25 64.3600
23/02/03 17:15 FPKNM23 65.0100 1.67% - 63.9400
23/02/03 17:15 FPKNU23 63.6900 -0.48% - 64.0000
23/02/03 17:15 PKOBP (PKO) 32.7200 1.14% 90 799 32.3500
23/02/03 17:15 FPKOH23 32.8200 0.37% 22 32.7000
23/02/03 17:15 FPKOM23 33.4200 0.60% - 33.2200
- - FPKOU23 - - - 33.1720
23/02/03 17:15 PLAYWAY (PLW) 405.0000 1.25% 916 400.0000
- - FPLWH23 - - - 403.8900
- - FPLWM23 - - - 265.5300
- - FPLWU23 - - - 353.7000
23/02/03 17:15 POLIMEXMS (PXM) 5.0300 -1.37% 610 5.1000
- - FPXMH23 - - - 5.4020
- - FPXMM23 - - - 5.7800
- - FPXMU23 - - - 6.0100
23/02/03 17:15 PZU (PZU) 37.2000 0.08% 37 174 37.1700
23/02/03 17:15 FPZUH23 37.2000 -0.16% 14 37.2610
23/02/03 17:15 FPZUM23 37.2700 1.83% - 36.6000
- - FPZUU23 - - - 36.5000
23/02/03 17:15 PGE (PGE) 6.9860 -1.85% 10 244 7.1180
23/02/03 17:15 FPGEH23 7.0750 -1.98% - 7.2180
- - FPGEM23 - - - 7.4250
- - FPGEU23 - - - 6.9900
23/02/03 17:15 SANPL (SPL) 290.0000 0.97% 10 504 287.2000
23/02/03 17:15 FSPLH23 290.2000 2.41% 1 283.3600
- - FSPLM23 - - - 274.0000
- - FSPLU23 - - - 259.6500
23/02/03 17:15 TAURONPE (TPE) 2.1980 -2.35% 10 133 2.2510
23/02/03 17:15 FTPEH23 2.2201 -2.54% - 2.2780
23/02/03 17:15 FTPEM23 2.3100 -0.43% - 2.3200
23/02/03 17:15 FTPEU23 2.2970 0.28% - 2.2905
23/02/03 17:15 TSGAMES (TEN) 137.1000 0.22% 7 294 136.8000
23/02/03 17:15 FTENH23 139.3000 1.60% 4 137.1000
- - FTENM23 - - - 128.2000
- - FTENU23 - - - 136.6100
23/02/03 17:15 XTB (XTB) 32.0000 1.91% 10 656 31.4000
23/02/03 17:15 FXTBH23 32.3000 2.58% 1 31.4890
23/02/03 17:15 FXTBM23 30.0320 1.46% - 29.6000
23/02/03 17:15 FXTBU23 31.5870 5.60% - 29.9110

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".