Reklama
Czwartek, 26 listopada 2020
Warszawa02:45Nowy Jork20:45Tokio09:45Londyn01:45
Reklama

BPS FIO - Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu

114.370.21 % 2020-11-24

Parasol: BPS FIO

Zmiana wartości jednostki

3 miesiące 6 miesiące 1 rok 18 miesięcy 2 lata 3 lata
0.92 % 6.00 % 0.18 % 0.74 % 0.61 % -4.37 %

Wykresy

Wykresy z ostatnich 12 miesięcy

Wykresy z ostatnich 12 miesięcy

Charakterystyka działalności funduszu

BPS Stabilnego Wzrostu jest funduszem przeznaczonym dla inwestorów którzy akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające z cześciowego zaangażowania w akcje. Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 25% wartości aktywów w akcje i obligacje zamienne. Średnio 75% wartości aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat. Oprócz wyżej wymienionych papierów wartościowych Fundusz inwestuje również w listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz depozyty bankowe (szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym kryteria doboru lokat i zasady dywersyfikacji znajdują się w Statucie Funduszu).

UWAGA:
Źródłem powyższego tekstu były materiały informacje i reklamowe Funduszu. Informacje zawarte w tekście mogą być niepełne lub nieaktualne. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z bieżącymi informacjami na stronach Funduszu.

Dane funduszu

Zarządzjący:
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Adres zarządzającego:
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa
tel.(22) 578 14 50
fax. (22) 578 14 51
e-mail: biuro@bpstfi.pl
Data rozpoczęcia działalności:
2011-05-10
Strona www funduszu:
http://www.bpstfi.pl/

Fundusze pod parasolem BPS FIO

Nazwa funduszu Data wyceny Wartość jednostki Zmiana
BPS Akcji 2020-11-24 81.99 0.64%
BPS Stabilnego Wzrostu 2020-11-24 114.37 0.21%
BPS Obligacji 2020-11-24 149.05 -0.06%
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".